2204_Jamo_D500_THX_2

Jamo D 500 THX - Dòng loa chuyên dụng cho rạp phim tại nhà đạt chuẩn THX

Bình luận trên Facebook