1535015229_bosch-lbb4540-04

Bộ thu hồng ngoại 4 kênh Bosch LBB4540/04

Bình luận trên Facebook