Tru_635967024918010569

Cáp micro 100M LBC 1081/00

Bình luận trên Facebook